ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020Թ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2020Թ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 4-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ 2019թ

Գնումների պլան 2019

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019Թ 2ՐԴ ԵՌ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019Թ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ազդարարման հրաման (2)

նԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ