ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ազդարարման հրաման (2)

հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

Գնումների պլան 2018

ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 2018

ՀԱՇՎԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ՚

1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

նԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ